Planmatig Onderhoud

Ieder jaar maken we een planning voor het onderhoud aan onze woningen. Daarin staat welke woningen en wooncomplexen aan de beurt zijn voor schilderwerk of bijvoorbeeld herstel van voegenwerk.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden (aan de buitenkant ) in 2022

Het is onder voorbehoud, omdat sommige projecten nog in voorbereiding zijn en zaken kunnen veranderen. U ontvangt persoonlijk bericht over werkzaamheden en planning, ruim voordat het werk begint.

Bekijk hier de onderhoudsplanning van 2022