Huuraanpassing 2023

De huur van uw woning

Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning. Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. Op de website van de huurcommissie kunt u een berekening maken van deze maximale huurprijs, zodat u er zeker van bent dat u niet te veel huur betaalt. Wij vragen niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.

Sité mag de huren ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli.

Huuraanpassing per 1 juli 2023

Om goede, comfortabele woningen te kunnen bieden, investeren wij in onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze woningen. Om dit mogelijk te (blijven) maken passen wij per 1 juli de huurprijs aan. Dat houdt het volgende in:
  • Wij verhogen de huur van onze woningen en overig bezit (onzelfstandige eenheden, garages, parkeerplaatsen, tuinen en bergingen) per 1 juli met 2,6%;
  • Heeft u echter een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum? Dan verlagen wij uw huur.  

Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?

Het Rijk heeft bepaald dat huurders in de volgende situatie in aanmerking komen voor een huurverlaging:
  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning;
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand;
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt);
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). 

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of geen recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.
 

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de kale huur naar € 575,03 per maand.
 

Wanneer hoor ik of ik een huurverlaging of huurverhoging krijg?

Komt u in aanmerking voor een huurverlaging? Dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht van ons vóór 1 juni 2023. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023. Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat de huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog, zoals hierboven uitgelegd. U krijgt daarover bericht van ons vóór 1 mei 2023.
 

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf vóór 1 juni bericht van ons over de huurverlaging.
 

Wat als ik geen voorstel voor huurverlaging ontvangen heb voor 1 juni?

Wanneer u voor 1 juni geen huurverlagingsvoorstel van ons heeft ontvangen, dan wordt de huur (op basis van de inkomensgegevens die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen) niet verlaagd per 1 juli 2023. Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Dan kunt u op eigen initiatief een schriftelijke huurverlaging aanvragen. Hierbij is het volgende van belang:
  • Het aanleveren van inkomensgegevens van de laatste 6 maanden. Dit kunnen salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (wanneer u als zzp’er werkzaam bent) zijn.
  • Ook is een zelf opgestelde verklaring over de actuele samenstelling van uw huishouden nodig.
Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact met ons op via (0314) 37 20 00.
 

Betaalt u uw huur via een overschrijving? Pas dan uw huurbedrag aan.

Wanneer u uw huur via een automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij passen uw huurbedrag per 1 juli 2023 aan naar het bedrag, zoals vermeld in onze brief met huurspecificatie. Maakt u maandelijks de huur handmatig aan ons over of maakt u gebruik van een periodieke overschrijving? Vergeet dan niet uw huurbedrag per 1 juli 2023 aan te passen.
 

Moet ik mijn huuraanpassing doorgeven voor de huurtoeslag?

Via de website van de belastingdienst kunt u nagaan of er voor u iets verandert. Verandert er voor u niets? Sité geeft voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Per november 2023 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschotbedrag van de huurtoeslag per januari 2024.
 

Mijn nieuwe huur komt boven de huurtoeslaggrens. En nu?

Als u de maand vóór de huurverhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag ontvangen. Dit noemt de Belastingdienst ‘verworven recht’. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.
 

Hulp voor huurders met betalingsproblemen

Heeft u financiële moeilijkheden en verwacht u door deze huuraanpassing uw huur niet te kunnen betalen? Wij gaan graag met u in gesprek. Wij bespreken samen met u wat de oplossing kan zijn in uw situatie, want maatwerk bieden aan huurders met betalingsproblemen doen we al jaren. Desgewenst maken we een budgetoverzicht met u, zodat u in één oogopslag een helder overzicht hebt van uw financiële situatie. Inzicht hebben in uw financiën is namelijk dé tool om niet in de schulden te komen of er juist uit te komen. We geven u advies over mogelijke voorzieningen waar u aanspraak op kunt maken om uw inkomen te vergroten en helpen u desgewenst met het maken van proefberekeningen. Neem gerust contact met ons op via (0314) 37 20 00. We gaan graag met u in gesprek en luisteren naar uw verhaal.
 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing per 1 juli 2023?

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de huuraanpassing tot 30 juni 2023. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij het secretariaat van de huurcommissie. het telefoonnummer is 1400 (lokaal tarief op werkdagen van 8-20.00 uur). U vindt het formulier ook op www.huurcommissie.nl. Uiterlijk 30 juni 2023 kunt het bezwaarformulier bij ons inleveren of mailen naar site@swd.nl. 
 

Op grond waarvan kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing wanneer één van de algemene bezwaargronden van toepassing is. Meer hierover vindt u op de website van de huurcommissie.

Wat gebeurt er als mijn bezwaarschrift gegrond verklaart?

Wanneer u voor 30 juni bezwaar maakt en de Huurcommissie beoordeelt uw bezwaar als gegrond, dan passen wij de huurverhoging per 1 juli 2023 aan.
 

Wat gebeurt er als de Huurcommissie mijn bezwaar ongegrond verklaart?

Sité stuurt uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2023 door naar de Huurcommissie ter beoordeling. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Leest u hierover meer op de website van de huurcommissie.